Referencie

ZOZNAM REALIZOVANÝCH PRÁC

Tento zoznam nie je úplný. Foto dokumentácia je prístupná k nahliadnutiu v hornom menu.

ROK 2011
- MŠ Dlhá Vranov – Cirkev. zbor – Evanjel.cirk.AV Vranov – fólia Alkorplan zemná iozolácie
- Košice Slovenský Katolícky Kruh Alžbetina 14 – pre Betpres – izolácia lepenkou a klamp.práce
- BD Zvolen a Svidník – izolácia lepenkou a klamp.práce
- PRESREAL Prešov (bývalí objekt OZKN Prešov) + objekt vo V.Šarišy – izolácia lepenkou aj fóliou a klamp.práce
- Hencovce HLG Stav Bottoli – izolácia jamy fóliou Alkorplan

ROK 2010
- ENEL Slovensko Elektrárne Vojany pre firmu HLG Stav Bottoli – fólia Alkorplan
- Bratislava City Residence-Dunajská pre I.K.Izol – odstranenie chýb ktoré nedokázali oni analyzovať a odstrániť
- ZEOCEM Bystré (bývala cementáreň) – strechy a klampiarske práce najvyššie položené silá fóliou Alkorplan
- DB Dubyt Strážske p.Tomko – strecha polystyrenbetón a lepenka a klampiarske práce (700m2)
- OÚ Malý Slivník – spádovanie polystyrén a fólia Alkorplan
- MŠ Juh Vranov n/T.

ROK 2009
- BD M.Čulena č. 42-50 Stavbytkomfort a.s.Prešov – spádovanie polystyrén a fólia Alkorplan
- SPŠ Strážske – strecha a klampiarske práce
- Oddelenia Železničnej polície Čierna nad Tisou – strechy a klampiarske práce

ROK 2008
- BD M.Nešpora 24-34 Prešov – strecha polystyrenbetón,lepenka a klampiarske práce (1100m2)
- BD Slovenská 366 Hanušovce – strecha
- SPŠ Strážske – strecha a klampiarske práce
- Oddelenia Železničnej polície Čierna nad Tisou – strechy a klampiarske práce
- SOU Stavebné Košice – klampiarske práve
- Nákupné centrum ABBACO Trebišov – strecha
- Hvezdáreň Michalovce – klampiarske práce
- SPP Ruská úprava plynu – strecha a klampiarske práce
- Bovinex Priemyselná 2 Michalovce – strechy a klampiarske práce
- Futbalový štadión Strážske – strechy a klampiarske práce
- Autoservis Automont Molitoris Prešov – strechy a klampiarske práce

ROK 2007
- polyfunkčny dom Vlčinov Žilina – strechy a klampiarske práce
- priemyselný park výrobný závod ALCAN Levice – klampiarske práce
- Obecný úrad Sačurov – strecha
- RO Družstvo Ďurďoš – strecha
- Stolárska hala Raslavice – sendvičová hala
- Kaufland Zvolen – strecha a klampiarske práce
- BD Sídlisko 1.Mája H Vranov N.T. – strecha a klampiarske práce
- BD Nad Laborcom D Michalovce – strecha a klampiarske práce
- Pekáreň Nácina Ves – klampiarske práce
- KERKO Michalovce – strecha a klampiarske práce

ROK 2006

- Syráreň a Mliekareň Michalovce – strechy a klampiarske práce
- Autosalón Volkswagen Mukačevo (Ukrajina) – strechy a klampiarske práce
- M- centrum Prešov – strechy a klampiarske práce
- ZŠ Pugačevova Humenné – strecha
- MŠ Osloboditeľov Humenné – strecha
- MŠ Tyršova Humenné – strecha